ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγορά και πώληση μεταχειρισμένων
αντικειμένων

τηλέφωνο

2310 269632 & 6975 542129

xartis